Usługa serwisowa Premium jest dodatkowo płatnym zobowiązaniem do czynności gwarancyjnych wykonanej instalacji monitoringu wizyjnego. Usługi znacznie wykraczają poza gwarantowany prawem zakres i dają poczucie bezpieczeństwa m.in. poprzez szybki czas reakcji czy dostarczony sprzęt zastępczy
 
Koszt pakietu Premium to ok. 10% wartości całej instalacji, nie mniej niż 300 zł netto.
 

pakiet

gwarancja
dla firm

czas reakcji
serwisowej

sprzęt zastępczy
na okres naprawy

demontaż i wysyłka
niesprawnego sprzetu

bezpłatny przegląd
techniczny

Standard 12 miesięcy 7dni nie samodzielnie brak

Premium

24 miesiące

24h

tak

przez ORFIN.info

po 12 miesiącach